Veiligheid & kwaliteit

Direct een expert spreken Contact
Terug naar overzicht

ISO 9001:2015

Wij werken al jarenlang aan een gestructureerde manier van kwaliteitsmanagement. Wij hebben ons met succes laten certificeren voor het ISO 9001:2015 certificaat.

De ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Nadat er een externe audit heeft plaatsgevonden bij Voscon BV, hebben wij als organisatie het certificaat ontvangen waaruit blijkt dat wij voldoen aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. ISO gecertificeerd zijn houdt voor ons kortweg in: Zeggen wat je doet , doen wat je zegt en het bewijzen.

ISO 9001:2015
Bekijk certificaat

ISO 14001-2015

Vanaf december 2020 zijn wij ook in het bezit van het ISO 1400-1 certificaat. Dit is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

ISO certificaat 1400-1
Bekijk certificaat

VCA Petrochemie

Voscon BV is sinds 2007 VCA* gecertificeerd en sinds 2021 VCA 2017/6.0 Petrochemie gecertificeerd. Dat wil zeggen dat er een beleid wordt gevoerd gericht op de continue verbetering van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële- en milieuschade en het bevorderen van een voor iedereen prettige en bovenal veilige werkomgeving.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig eisenpakket waarmee steeds meer dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op de aspecten van hun veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beleid. Voscon BV heeft de VCA richtlijnen volledig geïntegreerd in haar ISO 9001 managementsysteem.

VCA Petrochemie
Bekijk certificaat

CE NEN-1090

Vanaf 1 juli 2014 moeten dragende staal- en aluminiumconstructies voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Voscon VBS B.V. werkt volgens de NEN-EN-1090 norm en kunnen dan ook de CE markering afgeven. Wij zijn in het bezit van het bedrijfscertificaat en gecertificeerd t/m EXC-3

Eén van de vereisten om CE-markering op producten te mogen aanbrengen, is dat wij als producent FPC-gecertificeerd zijn door een aangewezen instelling, een notified body. Deze certificering houdt in dat wij een eigen fabrieksproductiebeheersing-ssysteem (FPC) moesten opstellen volgens NEN-EN-1090; inclusief een las kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834.

Let wel CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de producent dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) door de wetgever gesteld zijn.

CE-NEN 1090
Bekijk certificaat

ISO 3834-2

Vanaf april 2018 zijn wij ook in het bezit van het ISO 3834-2 certificaat. Dit is de meest uitgebreide certificering van het las kwaliteitsborgingssysteem voor het smeltlassen van metalen.

De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele las organisatie. Deze certificering is het bewijs dat wij op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft gewaarborgd.

ISO 3834-2
Bekijk certificaat

Certified training company

Voscon is een erkend leerbedrijf volgens het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Wij vinden dat vakmanschap de sleutel tot succes is; met de juiste kennis krijg je de juiste basis voor vakmensen. Wij hebben onze eigen praktijkopleiders en kunnen dan ook een goed leerwerktraject aanbieden. Wij zorgen ervoor dat de leerling zoveel mogelijk vaardigheden leert en oefent.

In 2018 zijn wij door het SBB ook verkozen tot het beste leerbedrijf van de regio Zuid-Holland in de sector techniek en gebouwde omgeving.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een standaard proces binnen ons bedrijf. Wij zetten ons in voor de gemeenschap, maar ook voor het individu in ons bedrijf en daarbuiten. Dagelijks zetten wij ons in voor de ‘Triple P’; People, Planet en Profit.

In 2018 zijn wij door het Sociaal Economisch Netwerk verkozen tot MVO-ondernemer van het jaar.

Lees meer

Grote projecten, kleine projecten. Alles onder één dak.

Neem contact op