ISO 9001

Terug naar boven

Als Voscon BV werken wij al jarenlang aan een gestructureerde manier van kwaliteitsmanagement en in 2013 hebben wij ons met succes laten certificeren voor het ISO 9001:2008 certificaat.

De ISO 9001:2008 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Nadat er een externe audit heeft plaatsgevonden bij Voscon BV, hebben wij als organisatie het certificaat ontvangen waaruit blijkt dat wij voldoen aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. ISO gecertificeerd zijn houdt kortweg in: Zeggen wat je doet , doen wat je zegt en het bewijzen.

Voscon BV is sinds 2007 VCA* gecertificeerd. Dat wil zeggen dat er een beleid wordt gevoerd gericht op de continue verbetering van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), het reduceren van ongevallen, incidenten, materiële- en milieuschade en het bevorderen van een voor een iedereen prettige en bovenal veilige werkomgeving.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig eisenpakket waarmee steeds meer dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op de aspecten van hun veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beleid. Voscon BV heeft de VCA richtlijnen volledig geïntegreerd in haar ISO 9001 managementsysteem.

CE NEN-1090

Terug naar boven

Vanaf 1 juli 2014 moeten dragende staal- en aluminiumconstructies voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090.

Voscon VBS B.V. werkt volgens de NEN-EN-1090 norm en kunnen dan ook de CE markering afgeven. Wij zijn in het bezit van het bedrijfscertificaat: Fabrieksproductie-beheersing.

Eacute;én van de vereisten om CE-markering op producten te mogen aanbrengen, is dat wij als producent FPC-gecertificeerd zijn door een aangewezen instelling, een notified body. Deze certificering houdt in dat wij een eigen fabrieksproductiebeheersing-ssysteem (FPC) moesten opstellen volgens NEN-EN-1090; inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834.

Let wel CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de producent dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) door de wetgever gesteld zijn.

Voscon VBS B.V. is gecertificeerd voor executieklasse 2 conform NEN-EN 1090. Wij hebben veiligheid, kwaliteit en regelgeving hoog in het vaandel staan. Dit wijst mede ook uit de overige certificaten van Voscon VBS B.V.

Certified training company

Terug naar boven

Voscon is een erkend leerbedrijf. Wij vinden dat vakmanschap de sleutel tot succes is; met de juiste kennis krijg je de juiste basis voor vakmensen. Wij hebben onze eigen praktijkopleider en kunnen dan ook een goed leerwerktraject aanbieden. Wij zorgen ervoor dat de leerling zoveel mogelijk vaardigheden leert en oefent.

OOM Award

Terug naar boven

Voscon B.V. is vorig jaar in september winnaar geworden van de OOM award 2014. Tijdens de jaarvergadering District Zuid-Holland van de Koninklijke Metaal Unie zijn wij uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de metaal van de provincie Zuid-Holland. Hierbij zijn 2400 bedrijven aangesloten met in totaal 24.000 werknemers, wat duidelijk maakt dat dit een prestatie van formaat is.

Voscon leidt scholieren op die een technische opleiding willen volgen, BBL en BOL leerlingen. Daarnaast investeren zij in opleidingen en cursussen voor de vaste medewerkers. Een mooi resultaat van een intensieve samenwerking tussen bedrijf en onderwijs!